Strona Główna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualności
Kontakt
Stanis?aw Pasierb
Staszek – kronikarz wyprawy, jego notatki pozwalaj? nam dzi? odtworzy? wydarzenia, ktĂłre zacieraj? si? powoli w naszej pami?ci. Pieczona kie?basa po jazattorsku w jego wydaniu zadowoli ka?de podniebienie. Si?a spokoju do momentu kiedy nie oka?e si?, ?e w okolicy nie mo?na po?apa? ryb