Strona G丑wna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualno渃i
Kontakt
Norwegia 2012
Fiordy P贸?nocnej Norwegii - w poszukiwaniu Halibut贸w

Tym razem uda?o si? zebra? wszystkich cz?onk贸w Krapika na jednej wyprawie co jak pokazuj? dotychczasowe do?wiadczenia nie jest ?atwe. Celem by?o z?apanie Halibuta i innych okaz贸w zamieszkuj?cych fiord.
Nasze miejsce po?ow贸w fiord 40 km na p贸?noc od Alty
Staszek zaczyna od fotografowania okolicy
Suszone Dorsze
Pierwsze koty za p?oty
Pogoda nas zaskoczy?a fale ok 1 m wysokosci
Musieli?my si? przyzwyczai?
Pierwsze dorsze
i co cieszy?o Profesora z?bacze
W naszej wiosce podczas II wojny ?wiatowej stacjonowa? garnizon niemiecki
?lady po fortyfikacjach
i jedyna nie zniszczona przez Niemc贸w pami?tka
Mapa fiordu
nie b?d?c mi?o?nikiem w?dkarstwa morskiego uda?em si? w g贸ry w poszukiwaniu ptak贸w i krajobraz贸w
Widok fiordu z najwy?szej w okolicy g贸ry
i nasza wioska oraz port
itd
itd
Staszek w akcji tym razem "zach贸d s?o?ca" czyli zdj?cia o p贸?nocy
bywa?y r贸wnie? dni pogodne
i spokojne ?owienie
nawet tutaj mi?o?nik ryb znany z naszych okolic
w drodze na Nordkapp
Nordkapp
Pami?tkowe zdj?cie
Nordkapp i jego najdalej wysuni?ty cypel
w drdze powrotnej
w sumie to dopiero konec maja
tradycyjny dom laponczyka
ekipa s?decko krakowska
dwa z?bacze w jednym podej?ciu
z?apa? to pestka ale wyj?? przyn?te
mewa w po?yczonym gniazdku
nasz domek
Maciek z najwi?kszym Halibutem wyprawy
Albert nasz gospodarz
Nur rdzawoszyji wraca co wiosn? nad swoje ma?e jeziorko
Profesor w muzealnym eksponacie
w naszej wiosce znajduje si? "muzeum" do kt贸rego zbiory zebra? jeden z ieszkanc贸w
momentami by?a naprawd? trudno
ale by?y tez przyjemne chwile
tradycyjna metoda po?owu na ko?owr贸t
przesiad?em si? na normalny spining co da?o efekty w postaci innych gatunk贸w ryb tu czerniaki czyli ?oso? morski
a tu ryba czerwona niestety nie by?y to prawdziwe okazy
ale trafi? si? na t? metod? r贸wnie? przyzwoity kilkunastokilowy dorz
nie tylko Profesor przymierza? eksponaty