Strona Główna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualności
Kontakt
PodsumowanieMarzec 24 2009
W dniach 21-22 marca odby?o si? spotkanie po?aczonych klubĂłw.

Na spotkaniu pojawili si? wszyscy zaproszeni, co nale?y uzna? za sukces. Decyzje co do kolejnego wyjazdy tym razem dla odmiany na Syberi? nie zapad?y ale jeste?my coraz bli?ej ich podj?cia.


Nast?pi?y pewne podzia?y wewn?trz klubĂłw, co spowodowa?o ?yw? dyskusj? trwaj?c? nieustaj?co dwa dni. Zm?czeni rozjechali?my si? do domĂłw czekaj?c na kolejne wie?ci z Rosji