Strona G丑wna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualno渃i
Kontakt
Poznali?my si? na Ok?ciu, przed odpraw? na samolot, kt贸ry mia? nas wywie?? nad jedn? z rzek A?taju – Argut. By?a to dla nas wa?na podr贸? nie tylko ze wzgl?du na uroki A?taju ale r贸wnie? ze wzgl?du na prze?ycie obcowania razem. Po powrocie postanowili?my kontynuowa? nasz? znajomo?? spotykaj?c si? na wyprawach nad polskie rzeki ale r贸wnie? organizuj?c kolejne wyprawy zagraniczne. Na naszej stronie odwiedzaj?cy znajdzie opisy wypraw w?dkarskich, w kt贸rych byli?my uczestnikami. Odbywa?y si? one w r贸?nym czasie i w r贸?nych konfiguracjach towarzyskich. Nie wszystkie wyprawy zako?czy?y si? sukcesem w?dkarskim ale ka?da dostarczy?a nam niezapomnianych wra?e? i przynios?a nowe do?wiadczenia. W?a?nie ch?? podzielenia si? do?wiadczeniami, z osobami kt贸re planuj? podobne ekspedycje spowodowa?a, ?e zdecydowali?my umie?ci? nasze relacje w Internecie. Liczymy, ?e w ten spos贸b cho? w male?kim stopniu pomo?emy unikn?? b??d贸w, kt贸re nam si? przytrafi?y i pomo?emy zrealizowa? marzenia o wielkiej przygodzie w?dkarskiej.