Strona G丑wna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualno渃i
Kontakt
Mongolia 2010
Dzi?ki uprzejmo?ci kluby Bayangol udali?my si? do Mongolii

Nasza wyprawa to kolejny przyk?ad ?e w?dkarstwo uczy pokory. Mia?o by? pi?knie Tajmienie mia?y same si? ?apa?, a Lenok贸w mia?o byc tyle ?e ?eby si? nie m?czy? z odpinaniem zaopatrzeni byli?my w haczyki bezzadziorowe. Wysz?o jak wysz?o na 9 dni wedkowania przez 9 ch?opa z?apali?my 18 Tajmieni, mniej ni? 50 Lenok贸w, a Lipienie mo?na policzy? na palcach jednej reki.
W?a?nie si? dowiedzieli?my ?e zamiast na po?udniowy wsch贸d musimy jecha? na p贸?nocny zach贸d Mongolii ze wzgl?du na panuj?c? pryszczyc?.
Nawet zgoda Ministra Ekologii nie pomog?a ?eby zrealizowa? pierwotny plan wyprawy.
Przez 3 dni podr贸?y samochodem mogli?my podziwia? krajobrazy.
Most na Selendze
W krainie Tajmienia powita? nas Jele? i flaszka w贸dki.
Dla tych co nie byli i my?l? ?e jak droga jest na mapie to b?dzie ?atwo.
W jednym maj? ?atwiej przy budowie dr贸g nie musz? robi? zakr?t贸w.
Nasza rzeczka wraz z najbli?szym dop?ywem, na kt贸rym z?apali?my wi?cej lenok贸w i lipieni ni? g?贸wnym korycie.
Ob贸z z g贸ry
Z braku ryb wybrali?my konne w?dkarstwo.
Momentami by?o nawet przyjemni i ekscytuj?co.
Daniel z najwi?kszym tajmieniem wyprawy 122 cm
Daniel z kolejnym Tajmienim tym razem jak pami?tam 119 cm.
Jopek z Tajmieniem.
Dwie ryby z jednego do?ka.
Wracaj?c zrobili?my przystanek nad jeziorem gdzie Marek z?apa? Szczupaka.
A Roman Okonia,
Emil z kolejnym Tajmieniem.
Naj?adniejsze s? zdj?cia z dzie?mi st?d tu kilka uj?? z r贸?nych miejsc podr贸?y.
Na koniec humory nam dopisywa?y w czym pomaga?a urocza kelnerka z restauracji na Szeremietiewie.