Strona G丑wna
Uczestnicy
Wyprawy
Linki
Aktualno渃i
Kontakt
Lapland 2016
Laponia to kraina surowa i (w za?a?eniu) dzika. Postanowili?my to sprawdzi? z much贸wkami. A jak by?o .... w relacji. Woda powodziowa (na szcz??cie spada?a), pogoda raczej "karaibska" ni? "p贸?nocna" (16-21 C + s?o?ce 24 h), no i ..... lipasy, pstr?gi (jezioro, rzeka) i ?o?.

Wyjechali?my z W-wy w czwartek rano potem ju? tylko dojecha? do Tallina, prom, Helsinki, Lahti i ... pierwszy nocleg. W pi?tek wieczorem na miejscu (ale po drodze "odkryli?my, ?e rzeka jest 1.5 m wy?sza ni? powinna - pow贸d? i co teraz???). Ju? na miejscu okaza?o si?, ?e nasz przewodnik Jesper ma na to spos贸b (wspania?e jezioro z lipieniami i pstr?gami, wielkimi jak na krajowe warunki). ?owili?my ok. 200 km powy?ej ko?a polarnego. By?o wspaniale, cho? woda w g?贸wnej rzece Muonio opada?a powoli.
"kr贸tki" (cho? nie ?atwy z uwagi na TIR) dojazd z W-wy i ju? na promie Tallin-Helsinki
Tallin (odwrotnie) o zachodzie s?o?ca
pierwszy nocleg za Lahti
p贸?nocny Ba?tyk
no i "nasza" rzeka (300 km poni?ej), powodziowa! Oj by? niepok贸j jak z ?owieniem!
1-1,5 m powy?ej stanu "normalnego"!!!!!
ko?o podbiegunowe
droga.......
i tak? rzek? Muonio zastali?my!
odcinek C&R (po rozwidleniu rzeki g?贸wnej) te? masakra ale ......
.....jak wysoka woda na rzece to ... Jesper (nasz przewodnik) zaproponowa? pstr?gowo-lipieniowe jezioro (co? wspania?ego i nietypowego, a ryby .... du?e!!!).
biwak nad jeziorem. Jesper dba? o napoje (kawka, herbatka) .... pozosta?e (np. mineralna...) zapewniali?my my)
jest ... co? "grubszego"
pstr?g 64 cm
oczywi?cie wr贸ci? do "domu"
"nasza rzeka" odcinek C&R no i lipasy!!!!
biwak nad rzek?
i dalej lipasy!!!
?ososiowa cofka!!! najw??sze miejsce rzeki "post贸j" pomi?dzy dwoma bystrzami
chatka na skarpie
tu ?o? odpoczywa
"co?" jest!!!!!, czy to ?o??
?o? - co?! 98 cm
no i dalej ... lipasy na rzece
a tak mieszkali?my
grubo....
chatka i ....
... biwak, jeszcze raz nad lipieniowo-pstr?gowym jeziorem
by?o pi?knie i rybnie, ?owili?my w nocy (oczywi?cie bia?ej)
i znowu lipki na odcinku C&R !!!
ostatni lipie?, szkoda ale czas wraca?
niestety ju? w drodze powrotnej
"sikaj?cy" w Helsinkach
prom do Tallina i ju? tylko (?!) powr贸t do W-wy